شارژ حساب کارتهای اعتباری مستر کارت و ویزا کارت 

اگر حسابی در خارج از کشور دارید که یکی از کارتهای اعتباری مستر کارت و ویزا کارت به آن متصل است، با افتتاح حساب و ورود به پنل کاربری می توانید درخواست شارژ کارت اعتباری خود را ثبت کنید. 

در حقیقت برای شارژ کارت اعتباری، شما نیاز دارید حساب بانکی متصل به کارت اعتباریتان را شارژ نمایید یا به عبارتی دیگر به حساب بانکیتان واریز وجه داشته باشید که برای این کار شماره IBAN و کد سوئیفت حسابتان مورد نیاز است.

پروسه کار به این شکل است که شما پرداخت ریالی خود را معادل ارز یورو انجام میدهید ولی با توجه به نوع ارز مورد نیازتان (ارز متصل به کارت اعتباری) تا ۱۰ ارز رایج را می توانید جهت واریز به حسابتان درخواست دهید و هیچگونه هزینه یا کارمزدی برای تبدیل ارز از شما دریافت نخواهد شد.

EUR USD CAD GBP AUD AED TRY JPY RUB CHF

دریافت خبرنامه از طریق ایمیل

    صرافی آنلاین ارزی پیمنت